Florystella cattery

I notri gatti

De Russel Felicita of FlorystellaGenitori di Felicita

Fairy Fold Elvis of De Russel padre


Mathilda  Julia ' S Cat madre


LIfe Joy Flory of FlorystellaGenitori di Flory

Life Joy Bandy padreLife Joy Ameli  madre
Rubino di Madama Dore' of Florystella


Genitori di Rubino


Umka of Madama Dore' padre

Nala Animagus madre